När låter Hesa Fredrik? Allt du behöver veta om Sveriges VMA-system

När låter Hesa Fredrik? Det är en fråga som många svenskar ställer sig. I denna artikel kommer vi att förklara vad VMA står för, historien bakom Hesa Fredrik och vad du bör göra om du hör signalen.

Vad är VMA och Hesa Fredrik?

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och är ett system som används för att varna befolkningen vid allvarliga händelser, såsom naturkatastrofer, kemikalieutsläpp eller krig. Hesa Fredrik är det populära namnet på det larmsystem som används för att sända ut VMA i Sverige. Det består av ett nätverk av sirener som är placerade över hela landet.

Så många sirener finns det i landet

Det exakta antalet sirener för Hesa Fredrik varierar över tid, eftersom nya sirener kan installeras och gamla kan tas bort. Men enligt uppgifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns det cirka 4 500 sirener för Hesa Fredrik uppsatta runt om i Sverige. Dessa sirener är strategiskt placerade för att nå så stor del av befolkningen som möjligt vid en eventuell fara.

Historien om Hesa Fredrik

Hesa Fredrik har sitt ursprung i kalla krigets dagar, då Sverige behövde ett effektivt system för att varna befolkningen vid eventuella krigshändelser. Systemet började byggas upp på 1940-talet och har sedan dess utvecklats och förbättrats. Idag används Hesa Fredrik även för att varna vid andra typer av allvarliga händelser, som kan innebära fara för allmänheten.

När låter Hesa Fredrik?

Hesa Fredrik testas regelbundet för att säkerställa att systemet fungerar som det ska. I Sverige testas Hesa Fredrik den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15:00. Om du hör signalen vid någon annan tidpunkt än dessa tester, innebär det att det finns en verklig fara och du bör följa de instruktioner som ges.

Vad ska man göra om Hesa Fredrik låter?

Om du hör Hesa Fredrik vid något annat tillfälle än de regelbundna testerna, bör du omedelbart gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation, samt lyssna på Sveriges Radio P4 för att få information om vad som händer och vilka åtgärder du bör vidta. Alltid bra att ha en vevradio hemma ifall det skulle ske strömavbrott eller om någon fiende slår ner elledningarna.

Sammanfattning

Hesa Fredrik är Sveriges VMA-system som används för att varna allmänheten vid allvarliga händelser. Systemet testas regelbundet, och om du hör signalen vid något annat tillfälle än de planerade testerna, bör du följa de rekommenderade åtgärderna för att skydda dig och dina nära.

Lämna en kommentar